Tanáraink

Név

E-mail

Oktatott tantárgy és végzettség

Intézményvezető:
Szabadosné dr. Vargha Magdolna

vargha.magdolna[at]forrai[dot]eu


Fizika, kémia, szociológia, tudománytörténet (EGYETEM)

Intézményvezető helyettes:
Nenov Györgygyorgy.nenov[at]gmail[dot]com


Történelem, muzeológia, etika, művészettörténet, kortárs szakmai környezet (EGYETEM)

Intézményvezető helyettes:

Wesselényi Balázs

wesselenyi.b[at]gmail[dot]com

Földrajz, testnevelés

(EGYETEM)


Tanárok:

   

Baksai József

bj.baksai[at]gmail[dot]com

Rajz, festés, mintázás gyakorlat, vizuális kultúra (EGYETEM)

Bartha Krisztina

krisztinabartha[at]gmail[dot]com

Kirakatrendezés gyak., művészettörténet, technológia gyak., technológia szakelmélet, rendezés szakelmélet, térrendezés gyak., tervezés és gyakorlat, grafika gyak.(EGYETEM)

Bálint Zsuzsa

bazsu3[at]gmail[dot]com

Angol nyelv (EGYETEM)

Csík Krisztina

csikocskafuzocske[at]gmail[dot]com

Testnevelés (EGYETEM)

Deák Márton

deak.marton.j[at]gmail[dot]com

Magyar nyelv és irodalom

(EGYETEM)

Deákné dr. Antal Magdolna

 

antalmagdi[at]gmail[dot]com

Angol nyelv, foglalkoztatás I. (EGYETEM)

Dévényi Mónika

devenyimoni[at]gmail[dot]com

Szakmai ábrázolási gyakorlat (EGYETEM)

Esztergomi Ilona

esztergomi[at]freemail[dot]hu

Történelem, magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, etika (EGYETEM)

Ferreira Linita

linita46[at]gmail[dot]com

Spanyol nyelv (EGYETEM)

Fillenz István

istvan.fillenz[at]gmail[dot]com

Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat (EGYETEM)

Fodor Béláné

janimari123[at]gmail[dot]com

Angol nyelv (EGYETEM)

Gombkötő Viktória

gombkotov[at]gmail[dot]com

Stílusalakítás gyakorlat, öltözék kivitelezés gyakorlat, tervezés és gyakorlat (FŐISKOLA)

Guba Lilla

gubalilla[at]gmail[dot]com

Biológia, komplex természettudományos tantárgy (EGYETEM)

Guzsvány Mónika

gumonik[at]gmail[dot]com

Tervezés és gyakorlat, technológia szakrajz, bútor-és enteriőrtörténet, művészettörténet, anyagismeret (EGYETEM)

Horváth Ibolya

ibolya7707[at]gmail[dot]com

Kémia (EGYETEM)

K. Szabóné Basa Dóra

kszabotanarno[at]gmail[dot]com

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc

(EGYETEM)

Katona Kata

kata.katona.kata[at]gmail[dot]com

Művészettörténet (EGYETEM)

Khaled László

kalaci[at]metodista[dot]hu

Biblia- és vallásismeret (EGYETEM)

Kovács Dóra

kovacsdora.bp[at]gmail[dot]com

Tervező-grafikai technológia gyakorlat, kortárs szakmai környezet (EGYETEM)

Köves Éva

koveseva[at]t-online[dot]hu

Rajz, festés, mintázás gyak., illusztrációs technikai gyakorlat, szakillusztrációs gyakorlat, grafikai technológia gyakorlat

 (EGYETEM)

Kutas Diána

kutasdio[at]gmail[dot]com

Látványtervezési gyakorlat, kreatív gyakorlat, spanyol nyelv, szakmai projekt gyakorlat, tervezés és gyakorlat (EGYETEM)

Laboda Vivien

labodavivien[at]gmail[dot]com

Matematika (EGYETEM)

Lafferton Zsolt

 

lafferton[at]gmail[dot]com

Vizuális kultúra, rajz, festés, mintázás gyakorlat, szakmai ábrázolási gyakorlat (FŐISKOLA)

Lancendorfer Edina

 

lancendorfere[at]gmail[dot]com

Matematika, művészeti vállalkozás (EGYETEM)

Lengyel Zsolt

zsolt.lengyel[at]prompt[dot]hu

Tervező-grafikai technológiai gyakorlat (EGYETEM)

Lőrinczi Krisztina

lkparage[at]gmail[dot]com

Tervezés és gyakorlat, grafika gyakorlat, technológia gyakorlat (FŐISKOLA)

Lukácsné Erődi Katalin

l.erodi.k[at]gmail[dot]com

Gyógypedagógus (FŐISKOLA)

Dr. Mészáros Márta

millesime.m[at]gmail[dot]com

Tervezés és gyakorlat, rajzi gyakorlatok, művészettörténet, anyagismeret, grafikai technológiai gyak., stílustan- és szaktörténet (EGYETEM)

Mojzesné Nagy Éva

nagieva[at]freemail[dot]hu

Rajz, festés, mintázás gyakorlat, divattervezési gyakorlat, rajzi gyakorlatok, tervezés (EGYETEM)

Molnár-Bíró Andrea

 

 

mbaforrai[at]gmail[dot]com

Történelem, magyar nyelv és irodalom (EGYETEM)

Molnár-Göb Zoltán

mgzozi61[at]gmail[dot]com

 Rajz, festés, mintázás gyakorlat, berendezési ismeretek, lakberendezési tanácsadás (EGYETEM)

 

Muladi Tamás

muladi.tamas[at]gmail[dot]com

Földrajz (EGYETEM)

Navratil Zsuzsanna 

suzy.navratil[at]gmail[dot]com

Tervező-grafikai tervezési gyakorlat, szakillusztrációs gyakorlat, illusztrációs technikai gyakorlat, szakmai ábrázolási gyakorlat, tervezés és gyakorlat, szakmai projekt gyakorlat, rajz, festés, mintázás gyakorlat (EGYETEM)

Nemes Virág

virag.nemes[at]vipmail[dot]hu

Stílusalakítás elmélet, tervezési alapok gyakorlat, tervezés és gyakorlat  (EGYETEM)

Németh Tamás

nemetamas[at]gmail[dot]com

Fizika (EGYETEM)

Nirina Randrianantoandro

nirina[at]forrai[dot]eu

Informatika (EGYETEM)

Nyíri Zsolt

zsoltnyyry[at]yahoo[dot]com

Testnevelés és sport (EGYETEM)

Oláh Marietta Éva

olah.mariett[at]gmail[dot]com

Rajz, festés, mintázás gyakorlat., vizuális kultúra, művészettörténet,  (EGYETEM)

Oláhné Biró Ilona

ilka.biro[at]gmail[dot]com

Olasz nyelv (EGYETEM)

Papp Erzsébet

pappzsoka[at]citromail[dot]hu

Tervezés és gyakorlat, szakmai ábrázolási gyakorlat., anyagismeret, művészettörténet, öltözék kivitelezés gyakorlat,  rajz, festés, mintázás gyakorlat, projekttervezés és projektmenedzsment (EGYETEM)

Páczelt Andrea

paczelta[at]gmail[dot]com

Tervezés és gyakorlat, művészettörténet, divattörténet, stílusalakítás elmélet, stílustan és szaktörténet, anyagismeret, divattervezési gyakorlat,

rajz, festés, mintázás gyak.(EGYETEM)

Pásztor Zsófia

pasztor.zsofi[at]metodista[dot]hu

Biblia- és vallásismeret, iskolalelkész (EGYETEM)

Ráskai Szabolcs

 

raskaiszabolcs[at]gmail[dot]com

Illusztrációs technikai gyakorlat, szakillusztrációs gyakorlat, tervező-grafikai technológiai gyakorlat, tervezés és gyakorlat, grafikai technológiai gyakorlat (EGYETEM)

Rostás Zoltán

rostaszoltanster[at]gmail[dot]com

Szakmai ábrázolási gyakorlat, rajz, festés, mintázás gyakorlat, öltözék kivitelezés gyakorlat, tervezési alapok gyakorlat (EGYETEM)

Soós Emőke

emoke.pszichologus[at]gmail[dot]com

Pszichológus (EGYETEM)

Sósmezei Ildikó

sosmezei[at]forrai[dot]eu

Tervezés és gyakorlat, kortárs grafika szaktörténet, tervezőgrafikai tervezési gyakorlat (EGYETEM)

Sömjén Gábor

somjengabor48[at]freemail[dot]hu

Matematika (EGYETEM)

Szabados Sándor

 

szabados.sandor1[at]gmail[dot]com

Biblia- és vallásismeret (FŐISKOLA)

Szilágyi Beatrix

beatrix.szilagyi4[at]gmail[dot]com

Német nyelv (EGYETEM)

Szuhánszki Laura

szuhlala[at]gmail[dot]com

Ének-zene (EGYETEM)

Tamás Ilona

tamas.ilona[at]gmail[dot]com

Öltözék kivitelezés gyakorlat (FŐISKOLA)

Viha Szilvia

vihasz[at]gmail[dot]com

Angol nyelv (EGYETEM)

Vincze Kinga

kingavincze123456[at]gmail[dot]com

Mozgóképkultúra- és médiaismeret, magyar nyelv-  és irodalom, dráma és tánc (EGYETEM)

Vörösné Jánosi Katalin

vjkati[at]gmail[dot]com

Könyvtáros (EGYETEM)

Wrobel Péter

wrobel[at]vipmail[dot]hu

Rajz, festés, mintázás gyakorlat (EGYETEM)

Kategória: 
Gimnázium
Iskolai élet
Művészeti szakközépiskola
Nappali szakképzés
Esti szakképzés