Iskolatörténet

Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában

"Korszerű képzés – igényes emberi értékek – biztos, megbecsült hivatás"

Honnan indultunk?

1939–1952

S. Forrai Rege – iskolaalapító, intézményünk vezetője 21 éven át, jelenleg címzetes igazgatója – így emlékszik vissza az iskola alapítására 1939-ben, majd újraindítására 1991-ben.

1939-ben egy fiatal házaspár - ők a szüleim - úgy döntöttek, hogy létrehozzák saját iskolájukat. Akkor ez nem volt szokatlan. Bár már elkezdődött a második világháború, hazánkban ez még nem érződött. Virágzott az ipar, élénk volt a gazdaság, a fiatalok tanulni akartak és úgy érezték, az irodai munka megbecsült és keresett munkakör. Ez az iskola Budapesten működött, ahogy most is, nem messze az egykori oktatási helyszíntől.

Az iskolát FORRAI MAGÁNISKOLÁNAK nevezték el szüleim. Tanulócsoport-rendszerben dolgoztak és az oktatás reggeltől estig folyt. Amire édesanyámék nagyon nagy gondot fordítottak – mert a munkahely is azt várta el – a szépírás, a kulturált levélírás, a helyesírás, a gyorsírás és az akkori "irodatechnika", a gépírás és a számológép tökéletes ismerete. Az itt végzett hölgyeket, vagy ahogy akkor nevezték, "kisasszonyokat" szívesen alkalmazták a főnökök.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nemcsak női szakma volt ez annak idején sem. A Rendőrség és a Honvédség megbízásából a Forrai Magániskolába küldték az írnokokat is tanulni. A budapesti ostrom kivételével az iskola zavartalanul működött, az 1945-öt követő időben is. Sajnos 1952-ben szüleimet is elérte az iskolák államosítása Magyarországon. Ők azonban kemény emberek, nem adták fel a szakmát. Nyugdíjazásukig tanárként dolgoztak tovább.

Mellettük hamar megtanultam, hogy a munka mennyire fontos az ember életében és azt is, hogy a tanári szakmát mennyire lehet szeretni. Számomra a pályaválasztás nem volt nehéz, hiszen magától értetődő volt, hogy követem édesanyámékat a szakmában és az elkötelezettségben. A körülményeink úgy alakultak, hogy férjemmel hosszú évekre külföldre mentünk dolgozni. A munkatapasztalatokat és keresetünk megspórolt részét reménykedve hazahoztuk.

Hazatérésünk után, 1989-ben komolyan kezdtünk bízni abban – tapasztalva az itthoni változásokat –, hogy a Forrai Magániskola nemcsak a múlt, hanem talán a jövő is.

Ezután hosszú és igen fáradságos előkészítő munka következett azért, hogy a remény valósággá váljon. Szándékunkat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta és így végre lehetővé vált az iskola újraindítása 1991-ben.

Budapest, 2014. november 30.

S. Forrai Rege iskolaalapító, címzetes igazgató

 

Iskolánk munkája 1991-től

Az irodai munka idővel sokat változott és specializálódott. Az 1990-es évek óta ezek döntő része három fő szakmai, illetve tudományterülethez kapcsolódik, nevezetesen az informatikához, a gazdasági ismeretekhez és az ügyvitelhez, melyhez komoly nyelvtudás is szükséges. Így oktatási munkánk 1991. szeptember 1-jén érettségizettek két éves szakképzésével indult ezeken szakterületeken.

Az állam 1998-tól felsőfokú szakképzéseket tett lehetővé, így iskolánk erre a területre is kiterjesztette tevékenységét. Együttműködési szerződést kötöttünk neves magyar egyetemekkel (az ELTE ÁJK-val jogi asszisztens képzésre, az ELTE PPK-val intézményi kommunikátor képzésre, a Budapesti Gazdasági Főiskolával titkárságvezető oktatásra, valamint a Gábor Dénes Főiskolával web programozó képzésre), ahol kreditbeszámítással végzetteink folytathatták szakirányú tanulmányaikat. 1998-tól 2013-ig – a felsőfokú szakképzések megszüntetéséig – ez volt a fő oktatási profilunk, mely időszakot kiváló szakvizsgaeredményeink (vizsgaátlag: 4,5) fémjeleznek, valamint kiváló szakmai kapcsolataink a multinacionális és hazai cégekkel, melyek sikeres elhelyezkedési lehetőséget biztosítottak végzetteinknek.

Fontos megemlíteni – színvonalas oktatói munkánkat alátámasztandó –, hogy 1994-től 2007-ig a szakminisztérium felkérésére iskolánk munkatársai 5 szakképesítés államilag elfogadott oktatási tematikáját dolgozták ki és korszerűsítették S. Forrai Rege alkotó szerkesztői irányításával, aki tanterv- és taneszköz-fejlesztési szakértői feladatokat is ellátott. Tanári karunk az évek során 14 tankönyvet és jegyzetet alkotott, melyekből tíz még ma is forgalomban van.

2005-től kiterjesztettük oktatási tevékenységünket a művészeti szakmákra és elkezdtünk angol szakirányú gimnáziumi képzéssel is foglalkozni.

1995 óta négyszintes, 20 szaktantermes, esztétikus, modern iskolaépületben folyik a képzés, melyhez gyönyörű kert is tartozik. Négy számítógéptermünk mellett természettudományos szaktanterem, művészeti szaktantermek (zene, rajz, varroda, dekorációs műhely), nyelvi szaktermek állnak rendelkezésre. Minden szaktantermünkben az igényes oktatást korszerű technikai felszereltség is segíti. Néhány tantermünket digitális táblával is felszereltük. Kertünkben a tanulók az óraközi szünetekben kosárlabdázhatnak, tollaslabdázhatnak, ping-pongozhatnak vagy csak kiülnek beszélgetni.

A szakképzésben végzett diákjaink száma több ezer. Ők többségükben hazai vegyesvállalatoknál töltenek be felelős munkaköröket és a visszajelzések szerint vezetőik elégedettek munkájukkal. A végzett gimnáziumi tanulóink 80-85%-a továbbtanul a felsőoktatásban Magyarországon vagy külföldön.

Tanáraink szinte kivétel nélkül egyetemi végzettségűek, szakmájuk neves, megbecsült képviselői. Szakmai kvalitásukat jelzi, hogy többen közülük kiváló tankönyvek, jegyzetek szerzői. Ugyancsak tanárainkat dicséri az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken elért díjak nagy száma évek óta. Gimnazistáink részére is szervezünk háziversenyeket (ilyen volt az évek során pl. a szavalóverseny, a matematikaverseny, az angolverseny, történelmi verseny), ill. az ambiciózus tanulók országos versenyeken is indulnak.

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy az innováció mellett a minőség a másik fontos alapérték iskolánk filozófiájában. Ezt felismerték azok a szervezetek is, melyek több alkalommal komoly vizsgálat tárgyává tették a nálunk folyó munkát. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Intézményeket Értékelő Bizottsága nekünk ítélte 1995-ben a "Minősített Iskola" tanúsítványt, melyet 2004-ben és 2009-ben meghosszabbítottak. 1997-ben a svájci székhelyű European Foundation for Quality Management programjában iskolánk az "európai minőségbiztosítási program önértékelési rendszerét alkalmazó szakképző intézmény" címet kapta.

Kategória: 
Iskolai élet