Iskolánk bemutatása

A Forrai Középiskola napjainkban

Kitűzott céljaink, feladataink

Nagy előrelépés volt iskolánk életében 2013-ban, mikor – felajánlásunkat elfogadva – a Magyarországi Metodista Egyház fenntartásába vette intézményünket.

Az egyház által képviselt keresztény értékrend iskolánk életének három területén is szerepet kap: (1) a mai kor kihívásait érzékenyen kezelni képes szociális készségek fejlesztése során, (2) a hagyományos keresztény tanításra épülő morális érzék és életvitel példaként állításában és (3) a belső személyes igényességre épülő tanórai és önálló tanulásra való felkészítésben. Ennek kapcsán iskolánk pedagógiai alapelvei és megvalósításuk eszközei új jelentőséget nyernek.

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.

Komoly változást hozott iskolánk életében, hogy Pásztor Zsófia lelkipásztor „gondozásába vette” a középiskolás tanulóinkat, melynek során kiscsoportos biblia- és vallásismeret órákat tart tanulóinknak, heti egy alkalommal istentiszteletet, valamint ifjúságvédelmi beszélgetéseket folytat, közösségi szolgálati munkát szervez, és az iskola programjaiba, projektnapjaiba beépíti a keresztény értékeket. Közös egyházi-iskolai programokat is szervez. Tanáraink a tanév megkezdése előtt „Csendes Napokon” egyesítik erőiket, vitatnak meg új elképzeléseket, programokat, dolgoznak ki és fogadnak el közeli és távlati célokat és azok megvalósítási módját az oktatásban.

Alapadatok iskolánkról

Iskolánknak jelenleg 481 középiskolai tanulója van nappali és esti tagozaton. A tanulók egy része középiskolai képzésben vesz részt, más részük érettségi után két éves művészeti szakképzésben. Az idegen nyelv (angol, spanyol, német) tanulása kiemelt fontosságú a középiskolai képzésben.

 

Oktatási profilunk szakterületek szerint a következő:

  • Kéttannyelvű (angol-magyar) gimnáziumi képzés
  • Angol szakirányú gimnáziumi képzés
  • Művészeti szakirányú gimnáziumi képzés
  • Művészeti szakközépiskolai képzés
  • Érettségizetteknek 2 éves, államilag elfogadott művészeti szakképzések a divat, dekoráció és grafika területén.
  • Érettségizetteknek 2 éves, államilag elfogadott gazdasági informatikus szakképzés.

Milyen terveink vannak?

Iskolánkat mindig jellemezte a korszerűség. Nincs ez másként most sem. Bár fejlesztési elképzeléseink átfogják a pedagógiai, szakmai terület egészét, ezekből egyet emelnénk most ki: tanulóink idegen nyelvi tudásának fejlesztését. Már megtettük ezen a területen az első lépéseket, így 2014 nyarán mintegy 40 tanulónknak tettük lehetővé angol anyanyelvi művészeti táborban való részvételt. Ezt az El Paso-i és texasi metodista gyülekezet támogatásával tudtuk megvalósítani. E gyülekezetek elkötelezett hívei Magyarországra jöttek, vezették a táborokat tanáraink közreműködésével és diákjainkat nemcsak jobb angoltudáshoz, hanem szélesebb körű információhoz juttatták a világról, az egyházról, az emberi értékekről. Terveink szerint az angol nyelvű táborozások a jövőben – így 2015 nyarán is – megvalósulnak.

Fenntartó egyházunk szeretné az iskolát továbbra is segíteni a működésében. Így gondoltunk arra, hogy a nyári táborozás mellett nagy segítséget kaphatna tanulóink egy része, ha egy időre külföldi (angol-, spanyol- vagy németajkú) metodista családok befogadnák őket, így idegen nyelvű környezetben élhetnének, tanulhatnának, ill. a szakképzésben résztvevők angol nyelvű környezetben végezhetnék 4 hetes szakmai gyakorlatukat. E célunk megvalósításán már dolgozunk és reméljük, nemsokára útra kelhet néhány diákunk, gyarapíthatja nyelvtudását, ismereteit a befogadó országról, szokásokról, értékekről.

Budapest, 2014. november 30.

 

Szabadosné dr. Vargha Magdolna                                                               S. Forrai Rege

intézményvezető                                                                                     címzetes igazgató

Kategória: 
Iskolai élet