Tantárgyaink

II.2.1.    Angol szakirányú 9-12. évfolyamos gimnáziumi képzés, mely helyi tanterve az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerint került kialakításra.

Négy évfolyamos angol emelt óraszámú gimnáziumi képzés nappali tagozaton

Tagozatkód :01 angol szakirány

A tanulói foglalkozások szervezése

A képzés osztálykeretben történik.

A *-gal jelölt tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

Azokon a tanítási napokon, amikor a tanulók a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesznek részt, nincsenek tanórai foglalkozások.

 

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

I. idegen nyelv*

5

5

5

5

II. idegen nyelv*

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3

3

3

4

Etika

 

 

1

 

Biológia – egészségtan

 

2

2

2

Fizika

2

2

2

 

Kémia

2

2

 

 

Földrajz

2

2

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

2

 

 

 

Dráma és tánc

 

1

 

 

Művészetek (Dráma és tánc)

 

 

2

2

Informatika*

1

1

1

1

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Biblia- és vallásismeret*

1

1

1

1

Érettségi felkészítés*

 

 

2

3

Heti óraszám

35+1

36+1

35+1

35+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2.  Művészeti szakirányú 9-12. évfolyamos gimnáziumi képzés, mely helyi tanterve az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerint kerül kialakításra.

Négy évfolyamos művészeti  emelt óraszámú gimnáziumi képzés nappali tagozaton

Tagozatkód: 09 művészeti szakirány

A tanulói foglalkozások szervezése

A képzés osztálykeretben történik.

A *-gal jelölt tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

Azokon a tanítási napokon, amikor a tanulók a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesznek részt, nincsenek tanórai foglalkozások.

 

TANTÁRGYAK

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

I. idegen nyelv*

3

3

4

4

II. idegen nyelv*

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

3

Etika

 

 

 

1

Biológia-Egészségtan

 

2

2

2

Fizika

2

2

2

 

Kémia

2

2

 

 

Földrajz

2

2

 

 

Művészetek

6

választható 4

választható 5

választható 5

1./Ének-zene

2

4

5

5

2./Vizuális kultúra*

2

4

5

5

3./Dráma és tánc*

2

4

5

5

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Informatika*

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Biblia- és vallásismeret*

1

1

1

1

Érettségi felkészítés*

 

 

1

1

Heti óraszám

35+1

36+1

35+1

35+1

 

 

Kategória: 
Gimnázium