Szóbeli felvételi 2017.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Amennyiben a gimnáziumi képzések bármelyik tagozatára jelentkezett a tanuló (0001/0009/0010 tagozatkód) – akkor szóbeli felvételi vizsgán kell részt vennie.
A diákok vizsgára való beosztását a jelentkezési lapok (beérkezési határidő: 2017.február 15.) – érkezésének sorrendjében töltjük fel, ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az iskola honlapját ebben az időszakban! 
A vizsga időpontjáról tehát külön értesítést nem küldünk!
A szóbeli vizsgák időpontja:
2017. február 27 – március 3. 12.00-18.00
A szóbeli vizsga két részből fog állni.
12.00-14.00 
Szakok szerinti szóbeli vizsga, mely során az alábbi kompetenciákat vesszük figyelembe:
Az elbeszélgetés Az angol nyelvi tagozatra érkező tanulóink esetében: egy angol cikket kell felolvasni, véleményt alkotni a felolvasott témában és beszélgetni szaktanárral. Akinek nincs nyelvi előképzettsége, annak jelentkezését erre a szakra nem tudjuk fogadni!
A média tagozatra ékező tanulóink hozzanak magukkal 3 db újságcikket vagy internetes portálról nyomtatott cikket – bármilyen témában, ami felkeltette az érdeklődésüket és szívesen beszélnének róla.
A művészeti tagozat esetében a tánc/dráma irányba felvételizőtől az elbeszélgetésre öt vers- vagy prózarészletet kérünk megtanulni és előadni, szabadon választott műfajban (az előadandó műveket a tanuló hozza magával). A vizuális kultúra irányba felvételiző tanuló hozza magával öt alkotását, amiről szívesen beszélne.
14.00-18.00-ig általános elbeszélgetés
Kérjük, hogy minden tanuló hozza magával a diákigazolványát, ellenőrzőjét (ill. az e-napló jelen állapot szerinti kinyomtatott változatát), valamint magyar és matematika füzetét.
amennyiben a tanuló rendelkezik szakértői véleménnyel - és azt a jelentkezési laphoz nem csatolták – kérjük, szíveskedjenek elhozni
A gimnáziumi felvételi eljárásban a szóbeli elbeszélgetés 25 %-ban számít.
Az a tanuló, aki művészeti szakgimnáziumi ill. gimnáziumi tagozatot is megjelölt, minden tagozat vizsgáján részt kell vennie.
Kérjük, - hogy ez esetben - a tanuló egyaránt készüljön az adott időpontban minden általa megjelölt tagozat vizsgájára.
Kategória: 
Gimnázium